Пошук
Посилання
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Навч. заклади | Інформація про ЗНЗ | Петрівська ЗОШ І-ІІ ст.
Петрівська ЗОШ І-ІІ ст.

 

Інформація

про Петрівську ЗОШ І-ІІ ст. Куп’янського району Харківської області

Рік заснування

1949

Директор школи

Ляшенко Н.М., освіта вища, за фахом вчитель біології, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 1991 року.

Контингент учнів

Навчається 61 учнів, з них учнів 1-4 класів – 33 чол., 5-9 класів – 28 учнів, 10-11 класів –____ учнів.  Випускників 9 класів -  5 учнів.

Мова навчання

Українська

Профільне навчання

-

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 18 педагогів, з них 17 чол. мають вищу освіту, 1 чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 чол., І кваліфікаційну категорію – 5 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 2 чол., категорію „спеціаліст” – 6 чол.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100% (31 учня) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій. За рахунок батьківської плати харчується 19 учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Багатовекторне нарощування інноваційного потенціалу та професійної мобільності педпрацівників школи. Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах реформування та гуманізації освіти». Педагогічний колектив школи постійно приймає участь у районному конкурсі “Ярмарка педагогічних ідей”. У 2012 році активним учасником цього конкурсу стала учитель математики Третяк Т.М. з роботою за темою “Використання геометричних конфігурацій на уроках геометрії”.

У 2013 році цікаву та змістовну роботу на конкурс «Ярмарка педагогічних ідей» підготувала вчитель початкових класів Тур Вікторія Іванівна за темою «Особливості організації роботи з 6-річними першокласниками».

Гурткова робота

Діти відвідують гурток сучасного танцю при БК сел. Куп'янськ-Вузловий, спортивну секцію при Глушківському  БК, що фінансується СТОВ “Мрія”.

Підвіз учнів та вчителів

До школи потребують підвозу 8 учнів та 12 вчителів з міста Куп’янська.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 7 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас,  гімнастичний та футбольний майданчики, 1 майстерня, їдальня, спортивна кімната.

Бібліотечний фонд налічує – 4492 примірники художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

Щорічно учні школи приймають участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця.

Всі вихованці школи протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, факультативів. Рівень ефективності участі дітей у виховних заходах та конкурсах був досить високий. Про це свідчать грамоти, які одержали учні школи за участь у конкурсах “Бобер”, “Колосок”, “Кенгуру”, “Левенятко”. Учениця 3 класу Філонова Єлизавета неодноразово ставала призером музичного конкурсу “Весняні барви”  2011 р., 2012 р. та стала переможцем конкурсу «Учень року 2012» серед учнів початкових класів.

На II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів учнями було отримано одне призове місце. 

 

 

Директор школи:                                     Н.М. Ляшенко

 

информацыя

о Петровской ООШ І-ІІ ст. Купянского района Харьковской области

Год основания

1949

Директор школы

Ляшенко Н.Н., образование высшее, по специальности учитель биологии, имеет высшую квалификационную категорию. Учреждение возглавляет с 1991 года.

Контингент учеников

Обучается 61 учеников, из них учеников 1-4 класов – 31 чел., 5-9 класов – 28 учеников, 10-11 класов –____ учеников.  Выпускников 9 класса -  5 учеников.

Язык  обучения

Украинский

Профильное обучение

-

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 18 педагогов, из них 17 чел. имеют высшее образование, 1 чел. – среднее специальное. Висшую квалификационную категорию имеют 5 чел., І квалификационную категорию – 5 чел., ІІ квалификационную категорию – 2 чел., категорию „специалист” – 6 чел.

Обеспечение питанием

Гарячим бесплатным питанием на 100% (31 ученик) обеспечено учащихся начальных классов и детей льготных категорий. За  родительский счет питаются 19 учащихся.

Творческий потенцыал

Педагогический коллектив работает над проблемой «Многовекторное наращивание инновационного потенциала и профессиональной мобильности педработников школы. Обеспечение формирования личности учащегося на основе развития его творческих возможностей и самосовершенствования в условиях реформирования и гуманизации образования». Педагогический коллектив школы постоянно принимает участие в районном конкурсе «Ярмарка педагогических идей». В 2012 году активным участником этого конкурса стала учитель математики Третьяк Т.Н. с работой на тему «Использование геометрических конфигураций на уроках геометрии».

В 2013 году интересную и познавательную работу на конкурс «Ярмарка педагогических идей» подготовила учитель начальных классов Тур Виктория Ивановна на тему «Особенности организации работы с шестилетними первоклассниками».

Кружковая работа

Дети посещают кружок современного танца при ДК п.Купянск –Узловой, спортивную секцию при Глушковском ДК, которая финансируется СТОВ «Мрия».

Подвоз учащихся и учителей

К школе требуется подвоз 8 учащихся и 12 учителей с города Купянска.

Материально-техническое обеспечение

К  услугам учащихся 7 учебных кабинетов, компьютерный класс, гимнастическая и футбольная площадки, 1 мастерская, столовая, спортивная комната.

Библиотечный фонд насчитывает – 4492 экземпляра художественной и учебной литературы.

Достижения воспитанников

Каждый год учащиеся школы принимают участие в  районных олимпиадах с базовых дисциплин, занимают призовые места. Все воспитанники школы на протяжении года были задействованы в учебно-воспитательном процессе, имели поручения, были привлечены к работе кружков, спортивных секций, факультативов. Уровень эффективности участия детей в воспитательных мероприятиях и конкурсах был достаточно высоким. Об этом свидетельствуют грамоты, которые получили учащиеся школы за участие в конкурсах «Бобёр», «Колосок», «Кенгуру», «Львёнок». Ученица 3 класса Филонова Елизавета неоднократно становилась призёром музыкального конкурса «Весенние краски» 2011 год, 2012 год и стала победителем конкурса «Ученик года» 2012 года среди учащихся начальных классов. На втором этапе Всеукраинских ученических олимпиад с базовых предметов было получено одно призовое место.

 

 

Директор школы:                                     Н.Н. Ляшенко

 

 

Переглядів: 64
Дата публікації: 15:53 23.02.2015
Версія для слабо- зорих