Пошук
Посилання
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Навч. заклади | Інформація про ЗНЗ | Новоосинівська ЗОШ І-ІІ ступенів
Новоосинівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

Інформація

про  Новоосинівську ЗОШ І-ІІ ступенів Куп' янського районної ради Харківської області

Рік заснування

 

1905 рік

Директор школи

 

___Донцова Олена Вікторівна__, освіта вища, за фахом вчитель української мови та літератури_, має  вищу  кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з  2 січня 2001 року.

 

Контингент учнів

 

У  ЗОШ  навчається  77 учнів, з них учнів 1-4 класів – 47  чол., 5-9 класів – 30 учнів, 10-11 класів –_0___ учнів.  Випускників 9 класів -  ___6___ учнів.

Випускників 11 класів - ___0___ учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю ___0__ учнів, срібною ___0___ учнів. Приймали участь у ЗНО __0_ учнів 11 класів.

 

Мова навчання

 

Українська

 

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за __-____ профілями: ______-____ (_0_ учнів) та ______-___ (____0 учнів).

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує   15 педагогів ( осн), з них _14__ чол. мають вищу освіту, __1_чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають __2_ чол., І кваліфікаційну категорію – 3__ чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 5__ чол., категорію „спеціаліст” – _4_ чол.

Забезпечення харчуванням

 

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100__% (__39__ учнів) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (_2_ багатодітні, малозабезпечені). За рахунок батьківської плати харчується __35__ учнів

 

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою: «Індивідуальний підхід - основний чинник у формуванні компетентного учня».

У конкурсі «Учитель року» брали участь ___0_ учителів, з них: у ____0__ році - _____0____ (Ф.І.О.);  у ярмарку –конкурсі педагогічних ідей та технологій  брали участь  14 учителів, з них: у  2010-2011 н. році -  4 ( Безрук В.Л, Шило І.М, Семененко Н.Ф, Суворова О.М); Безрук В.Л , Шило І.М стали призерами районного етапу2011-2012 -1(Суворова О.М).

В школі навчається 8 обдарованих дітей, що становить 11% від загальної кількості учнів школи.

 

Гурткова робота

В школі працює 2  гуртки від РБДЮТ.  Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи та музичної школи.

 

Підвіз учнів та вчителів

 

До школи потребують підвозу 0 учнів та  9 вчителів з селища Ківшарівка, 1 учитель з с.Подоли , 1 учитель з с.Курилівка

Матеріально-технічне забезпечення

 

До послуг учнів  9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (__5__ПК),  навчально-дослідна ділянка ,їдальня.

Бібліотечний фонд налічує – 10776 примірників художньої та навчальної літератури, мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка.У 2011 році проведено капітальний ремонт кабінету українськой мови.(спонсорська підтримка Головка А.М.) У 2012 році за підтримки Південної залізниці облаштовано внутрішній санвузол.

 

Досягнення вихованців

Щорічно учні школи приймають участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця.

У 2010-2011 н. році школа посіла І місце серед серед  шкіл І-ІІ ступенів у ІІ турі Всекраїнськихї предметних олімпіад з базових дисциплін: І місце з трудового навчання ( Українцева А , 9 кл.), ІІ місце з трудового навчання ( Калашник І, 8 кл), І місце з іноземної мови ( Лаврушка І , 8 кл), ІІІ місце з основ інформатики ( Лаврушка І , 8кл), ІІІ місце  зі світової  літератури ( Лаврушка І, 8кл), ІІІ місце з хімії ( Лаврушка І , 8 кл), І місце у мовно-літературному конкурсі ім.Т.Шевченка (Лаврушка І, 8 кл); команда школи посіла призові місця в районних спортивних змаганнях з легкоатлетичного чорииборства, шашок, шахів та тенісу; учні брали участь у  обласному  етапі творчих робіт « Моя улюблена тварина», «SOS- вернісаж». . Учні школи беруть активну участь у районних заходах:  спартакіадах „Спорт протягом життя”,  оглядах-конкурсах художньої самодіяльності.

Команда  школи  –  призер ( І місце серед шкіл І-ІІ ступенів)  районних спортивних змагань „Спорт протягом життя” у 2010-2011 н.р; учні школи Шевченко А, Пушкарь Ю, Загнойко Д та Єрьоменко Т стали призерами районного конкурсу «Весняні барви».

У 2011-2012 н. році школа посіла І місце серед шкіл І-ІІ ступенів у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: І місце з трудового навчання ( Калуцька К, 8 кл), ІІ з іноземної мови ( Лаврушка І, 9 кл), ІІІ місце з іноземної мови ( Мирошниченко А, 8 кл), ІІ місце зі світової літератури ( Лаврушка І, 9 кл), І місце з історії ( Калашник І,9кл), І місце з української мови та літератури ( Лаврушка І, 9кл), ІІ місце з біології ( Пушкарь Ю, 8 кл), ІІ місце з правознавства ( Лаврушка Є, 9 кл), І місце ( Лаврушка І, 9 кл) та ІІІ місце (Пушкарь Ю, 8 кл) у мовно-літературному конкурсі ім.. Т.Г.Шевченка, І місце у конкурсі учнівських робіт з історії, присвяченого Шевченківським  дням (Калашник І,9кл); команда школи посіла ІІІ місце у районному етапі конкурсу юних журналістів.

Учні школи  є переможцями спортивних змагань з легкоатлетичного чотириборства, тенісу, змагання «Козацький гарт».

У обласних конкурсах художньо-естетичного спрямування ( зокрема виставці новорічних композицій «Зимовий вернісаж») Селіщев О ( 8 кл) отримав диплом І ступеня.

У 2012-2013 навчальному році учні школи мають вагомі здобутки в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін : ІІІ місце в олімпіаді з російської мови  ( Пушкарь Ю, 9 кл; Головко Руслана, 8 кл), І місце в олімпіаді з трудового навчання ( Калуцька К, 9кл), І місце з географії ( Пушкарь Ю, 9кл), ІІІ місце з іноземної мови ( Пушкарь Ю, 9кл).

Учні школи є активними учасниками Міжнародних інтерактивних конкурсів «Колосок», «Гринвіч», «Соняшник», «Геліантус», «Лелека», «Кенгуру», « Русский медвежонок»

 

                                                     Директор  школи                О.В.Донцова

                                                                                                                         ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ

                                                                                                                                   КУПЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

ИНФОРМАЦИЯ

о  Новоосиновской ООШ І-ІІ ступеней Купянского районного совета Харьковской области

Год основания                                                      

1905 год

Директор школы                                                   

Донцова Елена Викторовна , образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы_, имеет  высшую  квалификационную категорию. Заведение возглавляет с  2 января 2001 года.

 

Контингент учеников                                          

В  ООШ  учится  77 учеников, из них учеников 1-4 классов - 46  чел., 5-9 классы - 37 ученики, 10-11 классы - 0___ учеников.  Выпускников 9 классы -  ___6___ ученики.

Выпускников 11 классы - ___0___ ученики, из них: претенденты на награждение золотой медалью ___0__ ученики, серебряной ___0___ ученики. Принимали участие в ВНО __0  учеников 11 классы.

 

Язык учебы                                                          

Украинский

 

Профильная учеба                                                Учебно-воспитательный процесс осуществляется за __-____ профилями: ______-____  ( 0  учеников) и ______-___  (____0 ученики).

Педагогический коллектив                                     Педагогический коллектив насчитывает   15 педагогов( осн), из них  14__ чел. имеют высшее образование, __1 чол. -среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют __2 чел., 1 квалификационную категорию - 3__ чел., ІІ квалификационную категорию - 5__ чел., категорию "специалист" - 4 чел.

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием на 100____39__ учеников) обеспечены ученики начальных классов и детей льготных категорий( 2 многодетные, малообеспеченные). За счет родительской платы питается __35__ учеников

 

Творческий потенциал Педагогический коллектив работает над проблемой: "Индивидуальный подход - основной фактор в формировании компетентного ученика".

В конкурсе "Учитель года" участвовали ___0 учителей, из них: в ____0__ году - _____0____ (Ф.І.О.); в ярмарке –конкурсе педагогических идей и технологий участвовали 14 учителя, из них: в 2010-2011 н. году - 4( Безрук В.Л, Шило І.М, Семененко Н.Ф, Суворова О.М); Безрук В.Л, Шило І.М стали призерами районного етапа. В 2011-2012 - 1(Суворова О.М)

В школе  учится  8 одаренных детей, что составляет  11% от  общего количества учеников школы.

Работа кружка

В школе работает 2 кружка от РДДЮТ.

 Работают секции детско-юношеской спортивной школы и музыкальной школы.

Подвез учеников и учителей

К школе нуждаются подвоза 0 ученики и 9 учителей  из поселка Ковшаровка, 1 учитель из с.Подоли, 1 учитель из с.Куриловка

Материально-техническое обеспечение

К услугам учеников 9 учебные кабинеты, компьютерный класс(__5__ПК), учебно-опытный участок,столовая.

Библиотечный фонд насчитывает - 10776 экземпляры художественной и учебной литературы, мультимедийное оборудование, интерактивная доска.В 2011 году проведен капитальный ремонт кабинета украинского языка.(спонсорская поддержка Головка А.М.) В 2012 году при поддержке Южной железной дороги обустроен внутренний санузел.

 

Достижение воспитанников Ежегодно ученики школы принимают участие в районных олимпиадах по базовым дисциплинам, добывают в борьбе призовые места.

В 2010-2011 н. году школа заняла 1 место среди  школ І-ІІ ступеней во втором туре Всекраинских  предметных олимпиад по базовым дисциплинам: 1 место по трудовому обучсению ( Украинцева А, 9 кл.), ІІ место по трудовому обучению Калашник И, 8 кл), 1  место по иностранному языку( Лаврушка И, 8 кл), ІІІ место по основам информатики( Лаврушка И, 8кл), ІІІ место по мировой литературе( Лаврушка И, 8кл), ІІІ место по химии( Лаврушка И, 8 кл), И 1 место в литературном конкурсе им.Т.Шевченка(Лаврушка И, 8 кл); команда школы заняла призовые места в районных спортивных соревнованиях по легкоатлетическому четвороборству , шашек, шахмат и тенниса; ученики участвовали в областном этапе творческих работ " Мое любимое животное", "SOS - вернисаж". . Ученики школы активно участвуют в районных мероприятиях: спартакиадах "Спорт в течение жизни", обзорах-конкурсах художественной самодеятельности.

Команда школы - призер( 1 место среди школ І-ІІ ступеней) районных спортивных соревнований "Спорт на протяжении жизни" в 2010-2011 н.р; ученики школы Шевченко А, Пушкарь Ю, Загнойко Д и Єрьоменко Т стали призерами районного конкурса "Весняні барви".

В 2011-2012 н. году школа заняла 1 место среди школ І-ІІ степеней во 2 этапе Всеукраинских ученических олимпиад по  базовым дисциплинам: 1 место по трудовму обучению( Калуцька К, 8 кл), ІІ по иностранному языку( Лаврушка И, 9 кл), ІІІ место по иностранному языку( Мирошниченко А, 8 кл), ІІ место по мировой литературе( Лаврушка И, 9 кл), И 1 место по истории( Калашник И, 9кл), 1 место по украинскому языку и литературе( Лаврушка И, 9кл), ІІ место по биологии( Пушкарь Ю, 8 кл), ІІ место по правоведению( Лаврушка Есть, 9 кл), 1 место( Лаврушка И, 9 кл) и ІІІ место(Пушкарь Ю, 8 кл) в литературном конкурсе им. Т.Г.Шевченко, 1 место в конкурсе ученических работ по истории, посвященного Шевченковским дням(Калашник И, 9кл); команда школы заняла ІІІ место в районном этапе конкурса юных журналистов.

Ученики школы являются победителями спортивных соревнований из легкоатлетического четыреборства, теннису, соревнование "Казацкая слава".

В областных конкурсах художественно-естетического направления ( в частности выставке новогодних композиций "Зимний вернисаж") Селищев О( 8 кл) получил диплом 1 степени.

В 2012-2013 учебном году ученики школы имеют весомые достижения в ІІ этапе Всеукраинских ученических олимпиад по базовым дисциплинам : ІІІ место в олимпиаде по русскому языку ( Пушкарь Ю, 9 кл; Головко Руслана, 8 кл), И 1 место в олимпиаде по трудовому обучению ( Калуцька К, 9кл), 1 место по географии( Пушкарь Ю, 9кл), ІІІ место по иностранному языку ( Пушкарь Ю, 9кл).

Ученики школы являются активными участниками Международных интерактивных конкурсов "Колосок", "Гринвич", "Подсолнух", "Гелиантус", "Аист", "Кенгуру". « Русский медвежонок»

 

Директор школы О.В.Донцова

Переглядів: 90
Дата публікації: 13:47 19.01.2014
Версія для слабо- зорих