Пошук
Посилання
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Навч. заклади | Інформація про ЗНЗ | Лісностінківська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Лісностінківська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

 

 

Інформація

про Лісностінківську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів Куп’янського району Харківської області

 

Рік заснування

1980

Директор школи

Фесенко Лариса Володимирівна, освіта вища, за фахом вчитель іноземної мови, має І кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 2009 року.

Контингент учнів

У школі навчається 56 учнів, з них учнів 1-4 класів – 26 чол., 5-9 класів – 25 учнів, 10-11 класів – 5 учні.  Випускників 9 класів - 0 учні.

Випускників 11 класів – 0 учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю 0 учнів, срібною 0 учнів.

Мова навчання

Українська

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за універсальним профілем: 10 клас (0 учнів) та 11 клас (4учнів).

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 13 педагогів, з них 13 чол. мають вищу освіту, 0 чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 3 чол., І кваліфікаційну категорію – 3 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 1 чол., категорію „спеціаліст” – 6 чол.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100% (28 учнів) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (         дитини-сироти). За рахунок батьківської плати харчується  20учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення ефективності і якості уроку на основі компетентнісного підходу шляхом використання інтерактивних методів навчання».

 Щорічно вчителі приймали участь у виставка-ярмарках педагогічних ідей як на районному рівні так і в області.

Гурткова робота

В школі працює 2 гуртки: баскетбольний, декоративно-прикладного мистецтва (від РБЮТ).

Підвіз учнів та вчителів

До школи потребують підвозу 41 учень та 3 вчителя з селища Сеньків. Підвіз здійснюється шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 15 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (6 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчик, 1 майстерня, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує – 2402  примірників художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

Щорічно учні школи приймають участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця (географія, економіка, трудове навчання).

Учні школи беруть активну участь у районних заходах: фестивалі дружин юних пожежних, спартакіадах „Спорт протягом життя”, «Юний рятувальник» оглядах-конкурсах художньої самодіяльності.

                                                                                                                                                                      Директор школи_________Л.ФЕСЕНКО

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

о Лесностенковской ООШ І-ІІІ ступеней Купянского района Харьковской области

 

Год основания               1980

Директор школы           Фесенко Лариса Владимировна, образование высшее, за специальностью учитель иностранного языка, имеет первую

                                           Квалификационную категорию. Учебное заведение возглавляет с 2009 года.

Контингент                     В школе учится 56 учеников, из них 1-4 классов – 26 чел., 5-9 классов – 25 ученика, 10-11 классов – 5 ученика.

учащихся                         Выпускников 9 класса – 0 учеников.

                                           Выпускников 11 класса – 0 ученика.

Язык обучения               Украинский

Профильное обучение Учебно-воспитательный процесс осуществляется за универсальным профилем: 10 класс (0 учеников), 11 класс -

                                            (4 ученика).

Педагогический             Педагогический коллектив насчитывает 13 педагогов, из них 13 чел. Имеют высшее образование, 0 чел. – среднее

коллектив                        специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 3 чел., І квалификационную категорию – 3 чел., ІІ

                                           квалификационную категорию – 1 чел., категорию «специалист» - 6 чел.

Обеспечение                    Гарячим бесплатным питанием 100% (28 учеников) обеспечено учащихся начальных классов и детей льготных

питанием                         категорий ( – дети-сироты). За деньги родителей питается 20 учеников.

Творческий                     Пед.коллектив работает над проблемой «Повышение эффективности и качества урока на основе компетентносного

потенциал                       подхода путём использования интерактивных методов обучения».

                                          Ежегодно учителя принимают участие в выставках-ярмарках педагогических идей, как на районном уровне так и в

                                          области.

Кружковая работа        В школе работает два кружка: «Баскетбольный», «Декоративно-прикладного творчества» (от РДЮТ) .

Подвоз учащихся          К школе нуждаются в подвозе 41 ученик и 3 учителя из села Сеньково. Подвоз осуществляется школьным автобусом.

и учителей

Материально-                 К услугам учащихся 15 учебных кабинетов, компьютерный класс (6 ПК), спортивный зал, гимнастическая и футбольная

техническое                    площадки, 1 мастерская, столовая. Библиотечный фонд составляет 2402 экземпляра художественной и учебной

оснащение                       литературы.

Достижение                     Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных олимпиадах из базовых дисциплин, занимают призовые

воспитанников              места на районном уровне (география, экономика, трудовое обучение).  Учащиеся школы берут активное участие в

                                           районных мероприятиях, фестивале «Юных пожарников», спартакиадах «Спорт в нашей жизни», «Юный спасатель»,

                                           конкурсах художественной самодеятельности.

 

                                                                                                                                                                            Директор школы                        Л.ФЕСЕНКО 

Переглядів: 75
Дата публікації: 13:49 19.01.2014
Версія для слабо- зорих