Пошук
Посилання
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Навч. заклади | Інформація про ЗНЗ | Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Інформація

про Піщанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів

Куп’янського району Харківської області

 

Рік заснування

1937

Директор школи

Здор Сергій Вікторович, освіта вища, за фахом вчитель біології та хімії, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 1995 року.

Контингент учнів

 

У школі навчається 55 учнів, з них учнів 1-4 класів – 15 чол., 5-9 класів – 28 чол., 10-11 класів – 12 чол.  Випускників 9-го класу - 5 учнів. Випускників 11-го класу - 6 учнів, претендентів на нагородження золотою та срібною медалями немає. Приймали участь у ЗНО 3 учні 11-го класу.

Мова навчання

Українська.

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за біолого-хімічним профілем (6 учнів).

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 18 педагогів, з них 16 чол. мають вищу освіту, 2 чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 4 чол., І кваліфікаційну категорію – 3 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 5 чол., категорію „спеціаліст” – 4 чол., 9 т.р. – 2 чол.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням забезпечено на 100% (всього 16 учнів), з них учнів початкових класів - 15 чоловік та одна дитина пільгової категорії (дитина позбавлена батьківського піклування). За рахунок батьківської плати харчується 34 учні.

Творчий потенціал

 

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом застосування інноваційних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду».

У конкурсі «Учитель року» брали участь 4 учителів, з них: у 1992 році – Здор С.В., у 1998 році – Мартовицька Л.В., у 2011 році – Чугрій Н.А., у 2012 році – Редя Т.М.

У конкурсі «Класний керівник року» брав участь один учитель: у 2012 році – Мартовицька Л.В.

Гурткова робота

В школі працює 3 гуртки РБДЮТ: „Юний захисник”, „Туристична техніка” та „Умілі руки”, також секція дитячо-юнацької спортивної школи з баскетболу.

 

Підвіз учнів та вчителів

Потребують підвозу до школи 20 учнів та 9 вчителів із села Берестове та міста Куп’янська. Підвіз здійснюється шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 11 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (6 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, комбіновані майстерні, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує – 9003 примірники художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

 

Щорічно учні школи приймають участь у районних та обласних етапах олімпіад з базових дисциплін, виборюють призові місця. З 2010 по 2014 роки команда учнів школи посідає І місце у районному етапі олімпіад. В 2014 році у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад два учні 10-го класу та один учень 11 класу вибороли ІІ місця в олімпіаді з екології; один учень 11 класу – ІІІ місце в олімпіаді з астрономії. Один учень школи виборов третє місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У конкурсі „Юний дослідник” учениця 5 класу стала переможцем районного та обласного етапів. Дві учениці 9 класу стали переможцями обласного та учасниками всеукраїнського етапів Конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму. Вихованці школи беруть активну участь у районних заходах: фестивалях дружин юних пожежних та „Молодь обирає здоров’я”, спартакіаді „Спорт протягом життя”, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності. Команда учнів у 2010 р. стала переможцем обласного етапу змагань „Нащадки козацької слави”, а у 2012 та 2013 рр. – переможцями районного та учасниками обласного етапів, у фестивалі „Молодь обирає здоров’я” шкільна агітбригада у 2012 та 2013 рр. виборола І місце у районному етапі та взяла участь у обласному. У 2013 році учениця 8 класу посіла ІІІ місце на всеукраїнському етапі цього фестивалю у номінації „Фотографія”. З 2009 по 2014 рр. – учні школи переможці районної спартакіади „Спорт протягом життя”. Троє учнів школи стали переможцями районного конкурсу „Учень року - 2013”, один учень – переможцем конкурсу „Учень року - 2014”.

 

 

 

Директор Піщанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                    С.В. Здор

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

о Песчанской общеобразовательной школе І-III ступеней Купянского района Харьковской области

 

Год основания

1937

Директор школы

Здор Сергей Викторович, образование высшее, по специальности учитель биологии и химии, имеет высшую квалификационную категорию. Учреждение возглавляет с 1995 года.

Контингент учащихся

 

В школе обучается 55 учащихся, из них учащихся 1-4 классов - 15 чел., 5-9 классов - 28 чел., 10-11 классов - 12 чел. Выпускников 9 класса - 5 учащихся. Выпускников 11 класса - 6 учеников, претендентов на награждение золотой и серебряной медалью нет. Принимали участие в ВНО 3 ученика 11 класса.

Язык обучения

Украинский

Профильное обучение

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется за биолого-химическим профилем (6 учеников).

 

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 18 педагогов, из них 16 человек имеют высшее образование,  2 чел. - среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 4 чел.,                                І квалификационную категорию - 3 чел., II квалификационную категорию - 5 чел., категорию „специалист” - 4 чел., 9 т.р. - 2 чел.

Обеспечение питанием

 

Горячим бесплатным питанием учащиеся обеспечены на 100% (всего 16 учащихся), из них учеников начальных классов - 15 человек и 1 ребенок льготной категории (ребенок лишенный родительской опеки). За счет родительской платы питается 34 ученика.

Творческий потенциал

 

Педагогический коллектив работает над методической проблемой «Повышение качества учебно-воспитательного процесса путем применения инновационных образовательных технологий и передового педагогического опыта».

В конкурсе «Учитель года» принимали участие 4 учителей, из них: в 1992 году - Здор С.В., в 1998 году - Мартовицкая Л.В., в 2011 году - Чугрий Н.А., в 2012 году - Редя Т.Н.

В конкурсе «Классный руководитель года» принимал участие один учитель: в 2012 году – Мартовицкая Л.В.

Кружковая работа

 

В школе работает 3 кружка РДДЮТ: «Юный защитник», «Туристическая техника» и «Умелые руки», также секция детско-юношеской спортивной школы по баскетболу.

Подвоз учеников и учителей

 

Требуют подвоза в школу 20 учеников и 9 учителей из села Берестовое и города Купянска. Подвоз осуществляется школьным автобусом.

Материально-техническое обеспечение

 

К услугам учащихся 11 учебных кабинетов, компьютерный класс (6 ПК), спортивный зал, гимнастическая и футбольная площадки, комбинированные мастерские, столовая.

Библиотечный фонд насчитывает - 9003 экземпляра художественной и учебной литературы.

Достижения воспитанников

 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных и областных этапах олимпиад по базовым дисциплинам, завоевывают призовые места. С 2010 по 2014 годы команда учащихся школы занимает 1-е место в районном этапе олимпиад. В 2014 году в III этапе Всеукраинских ученических олимпиад два ученика 10 класса и один учащийся 11 класса заняли IІ места в олимпиаде по экологии; один учащийся 11 класса – ІІІ место в олимпиаде по астрономии. Ученица 10 класса заняла третье место во II этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН Украины. В конкурсе «Юный исследователь» ученица 5 класса стала победителем районного и областного этапов. Две ученицы 9 класса стали победителями областного и участниками всеукраинского этапов Конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления. Воспитанники школы принимают активное участие в районных мероприятиях: фестивалях дружин юных пожарных и «Молодежь выбирает здоровье», спартакиаде «Спорт на протяжении жизни», смотрах-конкурсах художественной самодеятельности. Команда учащихся в 2010 г. стала победителем областного этапа соревнований «Потомки казацкой славы», а в 2012 и 2013 г.г. - победителями районного и участниками областного этапов, в фестивале «Молодежь выбирает здоровье» школьная агитбригада в 2012 и 2013 г.г. завоевала 1-е место в районном этапе и приняла участие в областном. В 2013 году ученица 8 класса заняла ІІІ место на всеукраинском этапе этого фестиваля у номинации „Фотография”. С 2009 по 2014 гг. - ученики школы победители районной спартакиады «Спорт на протяжении жизни». Три ученика школы стали победителями районного конкурса «Ученик года – 2013», один ученик – победителем конкурса «Ученик года – 2014».

 

 

Директор Песчанской

общеобразовательной школы І-III ступеней                                  С.В. Здор

Переглядів: 47
Дата публікації: 16:00 23.02.2015
Версія для слабо- зорих