Пошук
Посилання
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Навч. заклади | Інформація про ЗНЗ | Грушівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Грушівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

ІНФОРМАЦІЯ

про Грушівську ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янського району Харківської області

Рік заснування

1971

Директор школи

Ророка Оксана Володимирівна, освіта вища, за фахом вчитель української мови та літератури, має І        кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 01.09.2002 року.

Контингент учнів                      

У 2013/2014 навчальному році навчається 133 учені. З них 1-4 класів – 66 чол. , 5-9 класів – 57 чол., 10-11 класів – 10 чол.   Випускників 9 класів – 12 чоловік.  Випускників 11 класів – 5 чоловік. Приймали участь у ЗНО 9 чоловік.

Мова навчання                        

Українська

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за універсальним профілем. (10 учнів)

Педагогічний колектив          

Педагогічний колектив нараховує 21 педагогів, з них 18 чол. мають вищу освіту, 2 чол. – середню спеціальну. 1- незакінчену вищу. Звання «Старший учитель» має -  1 чол., вчитель методист – 1 чол., сумісники – 3 чол. Вищу кваліфікаційну категорію мають 3 чол., І кваліфікаційну категорію – 9 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 4 чол., категорію «спеціаліст» - 2 чол.

Забезпечення харчуванням    

Гарячим безкоштовним харчуванням забезпечено 100% учнів (66 учні початкових класів) та 6 учнів  пільгових категорій. За рахунок батьківської плати харчується 43 учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Вдосконалення професійної компетентності та саморозвитку вчителя» Вчителі школи приймали участь у районному та обласному конкурсі-ярмарку методичних ідей.

Гурткова робота

В школі працює 1 гурток – «Інформатик».

Підвіз учнів та вчителів         

До школи потребують підвозу 54 учні та 2 вчителів з села Благодатівка, 1 вчитель з с. Василівка, 1 вчитель з с. Нечволодівка, 3 вчителів сумісників, та 2 вчителі з м. Куп'янська. Підвіз здійснюється шкільним та маршрутним автобусами.

Матеріально-технічне 

забезпечення           

До послуг учнів 16 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (8+1 ПК), спортивна зала, гімнастичний та  футбольний  майданчик, 1 майстерня, їдальня. Бібліотечний фонд налічує 5555 примірників художньої та навчальної літератури. Підручників 3914.

Досягнення вихованців          

Щорічно учні школи беруть участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові  місця. У 2012/2013 навчальному році було зайнято 9 призових місць. Участь у обласному етапі олімпіади з англійської мови, фізики.  Учні школи беруть активну участь у районних заходах, конкурсах, спортивних змаганнях.

 

Директора школи                                       О.В. Ророка

 

ИНФОРМАЦИЯ

о Грушевской ООШ I-III степеней Купянского района Харьковской области

Год основания         

1971

Директор школы     

Ророка Оксана  Владимировна, образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы, имеет І квалификационную категорию. Заведение возглавляет с  01.09.2002 года.

Контингент учащихся      

В 2012/2013 учебном году обучается 133 ученика Из них 1-4 классов - 66 чел. , 5-9 классов - 57 чел., 10-11 классов - 10 чел. Выпускников 9 классов - 12 человек. Выпускников 11 классов - 5 человек. Принимали участие в ВНО 9 человек.

Язык обучения

Украинский

Профильное обучение

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по универсальному профилю. (10 учащихся)

Педагогический коллектив     

 

Педагогический коллектив насчитывает 21 педагогов, из них 18 чел. имеют высшее образование, 2 чел. - Среднее специальное, 1- незаконченное высшее. Звание «Старший учитель» имеет - 1 чел., Учитель методист - 1 чел., Совместители - 3 чел. Высшую квалификационную категорию имеют 3 чел., І квалификационную категорию - 9 чел., II квалификационную категорию - 4 чел., Категорию «специалист» - 2 чел.

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием обеспечено 100% учащихся (66 ученики начальных классов) и 6 учащихся льготных категорий. За счет родительской платы питается 43 учащихся.

Творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблемой «Совершенствование профессиональной компетентности и саморазвития учителя» Учителя школы принимали участие в районном и областном конкурсе-ярмарке методических идей.

Кружковая работа

В школе работает 1 кружок - «Информатик».

Подвоз учеников и учителей       

В школу требуют подвоза 54ученика и 2 учителей из села Благодатовка, 1 учитель из с. Василевка, 1 учитель из с. Нечволодовка, 3 учителей совместителей, и 2 учителя из г. Купянска. Подвоз осуществляется школьным и маршрутным автобусами

Материально-техническое обеспечение

К услугам учеников 16 учебных кабинетов, компьютерный класс (8 +1 ПК), спортивный зал, гимнастический и футбольная площадка, 1 мастерская, столовая. Библиотечный фонд насчитывает 5555 экземпляров художественной и учебной литературы. Учебников 3914

Достижения воспитанников        

Ежегодно ученики школы принимают участие в районных олимпиадах по базовым дисциплинам, борются за призовые места. В 2012/2013 учебном году было занято 9 призовых мест. Участие в областном этапе олимпиады по английскому языку, физики . Ученики школы принимают активное участие в районных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях.

                                              Директор школы                                       О.В. Ророка

 

 

Переглядів: 82
Дата публікації: 16:03 23.02.2015
Версія для слабо- зорих